Sven Paaver

Igapäevane koostööpartner

Õigusbüroo pakub lisaks eraisikutele ka personaaljuristi teenust erinevatele äriühingutele, sealhulgas teenindus- ja tootmisettevõtetele, ehitusettevõtetele ja kinnisvara äriga tegelevatele äriühingutele, korteriühistutele ning mittetulundusühingutele ja sihtasutustele igapäevast juriidilise nõuandmise teenust (Consigliere). Kohtumenetluses pakub büroo esindamise teenust, mis on orienteeritud kliendi huvidest lähtuvalt kokkulepitud tulemusele. Samuti on büroo teenused on kilendi huvide maksimaalsemseks kaitseks kindlustatud.

Õigusteenust saab kõigis peamistes õigusvaldkondades: võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, äriõigus, tööõigus ja kindlustusõigus, haldusõigus, intellektuaalne omand, piiriülesed õigussuhted ja andmekaitse. Fikiseeritud lepingutasuga teenus on oluliselt soodab kui vaidluse korral kaasusepõhiselt sisseostetav õigusabi. Teenusega säästab väikeettevõtete üüratult oma juristi palgakuludelt ja tagab samasuguse personaalse kindlustunde saada igapäevaselt juriidilistes küsimustes nõu ja abi. Õigusabileping bürooga aitab vältida kulukaid vaidlusi nt töövõtulepingute täitmiste üle, kontrollib õigusi riigihangetes osalemisel või tagab võlgnikega aktiivse suhtluse ja nõuete laekumise jpms.

Te teate seda, et teenuse tase on väga oluline. Õigus on teema, kus olulisem kui hind on teenuse kvaliteetet. Sellel büroo veebilehel saame lubada teile, et teenuse hind on mõistlik ja veelgi enam. Teenuse kvaliteedis võiksite aga ise veenduda. Üheks võimaluseks seda teha on nt jälgida büroo akitiivsusvoogu (postitusi) olulisemate kaasuste lahendamise ja lähiajal toimuvate kohtusitungite kohta. Eestis võib avalikku kohtuasja arutamist kohtuistungile vaatama ja kuulama tulla igaüks. Kui teil on soov leida endale igapäevane kooostööparnter juriidilises nõustamises, siis leidke endale aega ja tulge kohtuisungile pealtvaatajaks, tutvuge hiljem nähtud asjas tehtud kohtuotsusega ning veenduge ise büroo teenuste kvaliteedis. Teine võimalus on nt kokku leppida aeg konsultatsiooniks, mille käigus teile tutvustatakse lähemalt õigusabilepingut ning sellega kaitstud teenusied. Saate ülevaate büroo juristi praktikast ning olulisematest saavutustest. See konsultatsioon on teile tasuta ja seda isegi siis kui te büroo pakkumisest huvitatud ei ole. Astuge samm lähemale oma õiguste kaitseks!