Sven Paaver

Igapäevane koostööpartner

Õigusbüroo pakub personaaljuristi teenust erinevatele äriühingutele, sealhulgas teenindus- ja tootmisettevõtetele, ehitusettevõtetele ja kinnisvara äriga tegelevatele äriühingutele, korteriühistutele ning mittetulundusühingutele ja sihtasutustele igapäevast juriidilise nõuandmise teenust. Kohtumenetluses pakub büroo esindamise teenust, mis on orienteeritud kliendi huvidest lähtuvalt kokkulepitud tulemusele. Büroo teenused on kilendi huvide maksimaalsemseks kaitseks kindlustatud.

Õigusteenust saab kõigis peamistes õigusvaldkondades: võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, äriõigus, tööõigus ja kindlustusõigus, haldusõigus, intellektuaalne omand, piiriülesed õigussuhted ja andmekaitse. Fikiseeritud lepingutasuga teenus on oluliselt soodab kui vaidluse korral kaasusepõhiselt sisseostetav õigusabi. Teenusega säästab väikeettevõtete üüratult oma juristi palgakuludelt ja tagab samasuguse personaalse kindlustunde saada igapäevaselt juriidilistes küsimustes nõu ja abi. Õigusabileping bürooga aitab vältida kulukaid vaidlusi nt töövõtulepingute täitmiste üle, kontrollib õigusi riigihangetes osalemisel või tagab võlgnikega aktiivse suhtluse ja nõuete laekumise jpms.

Kui teil on soov leida endale igapäevane kooostööparnter juriidilises nõustamises, siis on õige kokku leppida aeg konsultatsiooniks, mille käigus teile tutvustatakse lähemalt õigusabilepingut ning sellega kaitstud teenusied. Saate ülevaate õigusalasest praktikast ning võimalustest. See konsultatsioon on teile tasuta ja seda isegi siis kui te büroo pakkumisest huvitatud ei ole. Astuge samm lähemale oma õiguste kaitseks!