Sven Paaver

Sven Paaver Mag. Iur.

Sven Paaver on empiiriline, viisakas, koostööaldis, leidlik, analüüsi- ja mõtlemisvõimega, järjepidev ning otsustus- ja vastutusvõimeline jurist. Ta on omandanud kõrgema juriidilise hariduse (õigusteaduse magister) ja omab pikaajast juriidilise nõustamise kogemust.

Enne omanimelise büroo loomist töötas Sven ühes Eesti tuntuimas advokaadibüroos ja nõustas sealseid advokaate nii tsiviil- kui ka haldusasjades. Ta on ka töötanud rahvusvahelises ettevõtes ja seetõttu orienteerub mugavalt piiriülestes asjades ning tunneb lisaks ka Soome õigust. Sven on teinud ja teeb koostööd paljude Eesti advokaatidega ja juristidega ning on seetõttu andekas läbirääkija.

Sven Paaveri lubadus oma klientidele on olla kompetentne ja usaldusvääne partner ning leida probleemidele alati kõige sobivaimad lahendused mõistliku tasu eest. Tagada kliendi huvide efektiivne kaitse ning probleemide reaalne lahendamine, mitte nende juurde tekitamine.