Sven Paaver

Tulemusele orienteeritud

Õigusteenus tulemustasulise lepingu alusel tähendab seda, et õigusteenuse eest tasumise kohustus on kas osaline või puudub täielikult, kui esindaja ei saavuta kliendile lubatud tulemust.

Tulemustasu kokkuleppe näitena hagimenetluses tasub klient õigusteenuse tavapärasest ajatasust 20 – 40% asja ajamisel ning tervenisti tasub asja lõppedes üksnes siis, kui kohus teeb kliendi kasuks absoluutselt positiivse lahendi. Seejuures tuleb asja lõppedes õigusteenuse eest tasuda vastaspoolel, sest kui kohus teeb otsuse kliendi kasuks, mõistab kohus ka kliendile vastaspoolelt välja põhjendatud ning vajalikud kliendi õigusabikulud.

Seega on tulemustasuline leping kliendile tippteenus, mis oluliselt maandab kohtumenetlusega kaasnevate kulude riski ning ühtlasi motiveerib õigusteenuse osutajat maksimaalset teenust pakkuma, sest tulemusest sõltub teenuse osutaja enda tasunõue.

Siit saad tagasi või edasi kontakteerumisvormile.