Äriühingu juhatuse liige sõlmis ettevõtte esidnajana ikassoga lepingu (maksegraafiku). Inkassaatorid põimisid lepingusse juhatuse liikme individuaalvastutuse (kui füüsilise isiku käenduse). Segase ja eksitava võlatunnistuse üle peetakse vaidlus Viru Maakohtus 2. märtsil kell 10.00.