Piirideta õigusbüroo töötab, et kliendid rikkaks saaks ja jääks.

Õiguspartner nõustab tehingutes ja esindab vaidlustes kõikjal Eestis

Kui Sa midagi väga soovid, siis teed selle saavutamiseks kõik, mis vaja.

Õigusvaldkonnad

Ekspertoskustega garanteeritud

Abielu ja perekond

Abielulistest varasuhetest ja põlvnemisest tulenevates õigusvaidlustes saab võiduks nimetada läbirääkimiste teel õnnestunud kokkulepet. Kui möödapääsmatu on asja lahendamine kohtu abil, saame lubada, et teeme, mis iganes on vaja.

Tehingu- ja lepinguõigus

Tehingute ja lepingute ettevalmistamine, sõlmimine ja seire. Tehingutest tulenevad vaidlused.

Andmekaitse

Ettevõtte privaatsuspoliitika andmekaitsemäärusega (GDPR) kooskõlla viimine, rikkumiste ennetamine ja inspekteerimine.

Kodu ja kaasomand

Kaasomandiga seotud õiguslikud küsimused ja vaidlused. Kaasomanike panused kaasomandile, alusetu rikastumine, kaasomandi suhte lõpetamine.

Äri- ja tööõigus

Nõustamine äri- ja tööõiguse valdkonnas tagab ettevõtte juhile või osanikele igapäevaselt selguse ka keerukates tööõiguse küsimustes.

Raamatupidamine

Nõustame maksuküsimustes ning pakume klientidele igapäevast raamatupidamist kooskõlas õigusaktidega. Esindame kliente ka kõige keerukamates maksuvaidlustes.

Kahjude väljanõudmine

Kaitseme aktiivselt kliente neile kahju tekitava käitumise eest ning vajadusel aitame kahjunõuded kohtus maksma panna.

Täitemenetlus

Aitame kliente nõuete realiseerimisel. Aitame piiriülestes täiteasjades. Vaidlustame klientide vastu tehtud õigusvastaseid täitetoiminguid.

Sven Paaver Mag. Iur.

Õigusbüroo juhataja

Sven Paaver on viisakas, koostööaldis, leidlik, analüüsi- ja mõtlemisvõimega, järjepidev ning otsustus- ja vastutusvõimeline jurist. Ta on omandanud kõrgema juriidilise hariduse (õigusteaduse magister) ja omab pikaajalist juriidilise nõustamise kogemust. Sven on teinud ja teeb koostööd paljude Eesti advokaatide ja juristidega ning on seetõttu andekas läbirääkija.

Partner

Enne omanimelise büroo loomist töötas Sven ühes Eesti tuntuimas advokaadibüroos ja nõustas sealseid advokaate nii tsiviil- kui ka haldusasjades. Ta on töötanud ka rahvusvahelises ettevõttes ja seetõttu orienteerub mugavalt piiriülestes asjades ning tunneb lisaks ka Soome õigust. 

Lubadus klientidele

Sven Paaveri lubadus oma klientidele on olla kompetentne ja usaldusväärne partner, kaitsta efektiivselt klientide huve ning leida probleemidele alati kõige sobivamad lahendused mõistliku tasu eest. 

Õiguspartner on modernne valik

Äri- või mittetulundusühingule (sh korteriühistud) oma juristi, raamatupidaja või andmekaitsespetsialisti palkamise alternatiivina pakume kogu juriidika ja dokumentatsiooni tähtaegselt ja selgelt ning suurepärase konkurentsivõimega teenuse hinna eest.

150+

Ära tehtud tööd

40+

Rahulolevat klienti

2

Piirkondlikku kontorit

25+

Õigusala koostööpartnerit

Räägime asjast lähemalt

Anna julgelt oma soovidest teada. Kui soovid hinnapakkumist, siis kirjelda lühidalt oma asja või vaidluse sisu. Tänapäeval toimub enamus asjaajmist digitaalselt ja isegi kohtuistungid interneti teel virtuaalselt, mistõttu pole oluline kus Eestimaa osas Te õigusabi vajate. Oleme alati kohal seal kus vaja!

Broneeri konsultatsiooni aeg!