Nõustamine kõikjal Eestis, konsultatsiooni broneerimine telefonis ja veebis

Õiguspartner nõustab ja esindab tehingutes

Kliendile igapäevaselt üksnes telefonikõne kaugusel

Aitame lahendada õiguslikud küsimused

Õigus on alati olemas

Tööõigus ja töökeskkond

Töösuhetega seotud juriidilised küsimused nagu töölepingud, konfidentsiaalsuse ja konkurentsipiirangu küsimused, töötingimused, renditöö, töökeskkond ja ohutegurid, riskianalüüs, töötajate isikuõigused, diskrimineerimise ennetamine, töölepingute kollektiivne ja individuaalne ülesütlemine, töövaidlused, juhatuse liikme kohustused.

Äriõigus ja ettevõtlus

Äritegevuses aktiivselt osalevale kliendile pakume igapäevast õigusabi seoses ettevõtte riskide hindamise, juhatuse vastutuse, tööõiguse, ametiasutustega suhtlemise, raamatupidamise ja õigusvaidluste pidamisega.

Perekonnaõigus

Abielulistest varasuhetest ja põlvnemisest tulenevad õigusvaidlused on väga delikaatsed ja ääretult emotsionaalsed ning osapooltele üsna sageli väga rasked. Eriti oma armsate laste hooldusõigus. Sellistes vaidlustes saab võiduks nimetada vaid läbirääkimiste tulemusena õnnestunud kokkulepet. Paraku on sageli ka möödapääsmatu asja lahendamine kohtus. Lubame, et nõustame ja kaitseme kliente perekonnaõiguslikes küsimustes suurima pühendumusega ja teeme selleks mis iganes vaja.

Andmekaitse

Andmekaitseametniku/-spetsialisti teenus. Igapäevane nõustamine isikuandmete töötlemisel ja rikkumiste puhul. Vajaliku dokumentatsiooni koostamine.

Tehingute kontroll

Pakume ettevõttele rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamiseks protseduurireeglite arendamist, juhtimist ja kontrolli.

Kinnisvara

Kinnisvaraga seotud tehingute ettevalmistamine ja läbi viimine. Asjaõigusega seotud õigusvaidlused. Kaasomandit puudutavate vaidluste lahendamine.

Sven Paaver Mag. Iur.

Sven Paaver on viisakas, koostööaldis, leidlik, analüüsi- ja mõtlemisvõimega, järjepidev ning otsustus- ja vastutusvõimeline jurist. Ta omab kõrgemat juriidilist haridust (õigusteaduse magister) ja pikaajalist juriidilise nõustamise kogemust. Sven on teinud ja teeb koostööd paljude Eesti advokaatide ja juristidega ning on seetõttu sobilik läbirääkija.

Partner

Enne omanimelise büroo loomist töötas Sven ühes Eesti tuntuimas advokaadibüroos ja nõustas sealseid advokaate nii tsiviil- kui ka haldusasjades. Ta on töötanud ka rahvusvahelises ettevõttes ja seetõttu orienteerub mugavalt piiriülestes asjades ning tunneb Soome õigust. 

Lubadus klientidele

Sven Paaveri lubadus oma klientidele on olla kompetentne ja usaldusväärne partner, kaitsta efektiivselt klientide huve ning leida probleemidele alati kõige sobivamad lahendused ning seda seejuures mõistliku tasu eest. 

Vastused levinumatele küsimustele

Hinna ja kvaliteedi suhe. Eksperdi teenus keskmise juristi tasu eest.

Tavapärane töötunni hind 100 eurot.  Uutele klientidele on esmase õigusliku hinnagu saamiseks üks tund tasuta.

Keskmise väikeettevõtte kliendilepingu tasu (sis maksunõustamine, raamatupidamine, tööõigus, teenuselepingud, riigihanked, andmekaitse) on 500 eurot kuus.

Võib helistada ja kirjutada või nt kasutada selleks veebilehe kontaktvormi. Kui soovid kontorisse kohtumisele tulla, siis palun broneeri esmalt aeg.

Räägime asjast lähemalt

Anna julgelt oma soovidest teada. Kui soovid hinnapakkumist, siis kirjelda lühidalt oma asja või vaidluse sisu. Tänapäeval toimub enamus asjaajmist digitaalselt ja isegi kohtuistungid interneti teel virtuaalselt, mistõttu pole oluline kus Eestimaa osas Te õigusabi vajate. Oleme alati kohal seal kus vaja!

Broneeri konsultatsiooni aeg!