Koroonaviirus ja töösuhe, lepingud ning vääramatu jõud

Ilmselgelt ründab koroonaviirus enam majandust, kui inimeste tervist. Viimastel päevadel on seetõttu sagenenud büroo poole pöördumiste arv ka seoses koroonaviirusest tingitud muredega õigussuhete reguleerimisel.

Peamine küsimus on see, kas koroonaviirus ja Eestis kehtestatud eriolukord õigustavad nt töölepingu lõpetamist, koondamist, töötasu vähendamist, sundpuhkust jne. Büroo lühike ja konkreetne vastus on EI.

Samuti küsitakse igapäevaselt, kas viirusest tingitud olukorra kujul on tegemist vääramatu jõuga. Viiruse kujul ei ole siiski tegemist vääramatu jõuga. Viiruse kulgemine on ettenähtav ja on kontrollitav. Vääramatu jõud aga ei ole kontrollitav ega ettenähtav. Samuti ei ole vääramatuks jõuks kehtiv eriolukord, sest see on seaduse alusel ja isikute endi poot kehtestatud, mitte ettenägematu või kontrollimatu olukord.

Viirused on ebameeldivad ja võivad kandjale isegi surmaga lõpeda, kuid paraku ei ole see ei vääramatuks jõuks ega ka õiguslikuks aluseks töölepingust vms lepingust tulenevaid kohustusi täitmata jätta.

Seaduses on sätteid, mis võimaldavad lepingutingimusi muuta ka ühepoolselt ja kohalduvad sobivalt ka antud olukorras vt nt VÕS § 97.

Raudset närvi ja kiiret paranemist soovides! 🙂