Teenused ja hinnad

Eksperttasemel õigusnõustamine

Ekspertoskustega garanteeritud

Õigusvaldkonnad

Abielu ja perekond

Abielulistest varasuhetest ja põlvnemisest tulenevates õigusvaidlustes saab võiduks nimetada läbirääkimiste teel õnnestunud kokkulepet. Kui möödapääsmatu on asja lahendamine kohtu abil, saame lubada, et teeme, mis iganes on vaja.

Tehingu- ja lepinguõigus

Tehingute ja lepingute ettevalmistamine, sõlmimine ja seire. Tehingutest tulenevad vaidlused.

Andmekaitse

Ettevõtte privaatsuspoliitika andmekaitsemäärusega (GDPR) kooskõlla viimine, rikkumiste ennetamine ja inspekteerimine.

Kodu ja kaasomand

Kaasomandiga seotud õiguslikud küsimused ja vaidlused. Kaasomanike panused kaasomandile, alusetu rikastumine, kaasomandi suhte lõpetamine.

Äri- ja tööõigus

Nõustamine äri- ja tööõiguse valdkonnas tagab ettevõtte juhile või osanikele igapäevaselt selguse ka keerukates tööõiguse küsimustes.

Raamatupidamine

Nõustame maksuküsimustes ning pakume klientidele igapäevast raamatupidamist kooskõlas õigusaktidega. Esindame kliente ka kõige keerukamates maksuvaidlustes.

Kahjude väljanõudmine

Kaitseme aktiivselt kliente neile kahju tekitava käitumise eest ning vajadusel aitame kahjunõuded kohtus maksma panna.

Täitemenetlus

Aitame kliente nõuete realiseerimisel. Aitame piiriülestes täiteasjades. Vaidlustame klientide vastu tehtud õigusvastaseid täitetoiminguid.

Aitame lahendada õiguslikud küsimused

Teenuse hinnad

Tavapärane töötunni hind 100 eurot. Uutele klientidele on esmase õigusliku hinnagu saamiseks üks tund tasuta. 

Asja põhiselt saab kokku leppida teenuse koguhinnas. Näiteks  esindamine töövaidlusasjas töövaidluskomisjonis kuni kuus tundi hinnaga 488 eurot.

Keskmise väikeettevõtte kliendilepingu tasu (sis maksunõustamine, raamatupidamine, tööõigus, teenuselepingud, riigihanked, andmekaitse) on 500 eurot kuus.

Hinna ja kvaliteedi suhe. Eksperdi teenus keskmise juristi tasu eest.

Räägime asjast lähemalt

Anna julgelt oma soovidest teada. Kui soovid hinnapakkumist, siis kirjelda lühidalt oma asja või vaidluse sisu. Tänapäeval toimub enamus asjaajmist digitaalselt ja isegi kohtuistungid interneti teel virtuaalselt, mistõttu pole oluline kus Eestimaa osas Te õigusabi vajate. Oleme alati kohal seal kus vaja!

Broneeri konsultatsiooni aeg!